12 JAARS VERZUIMRISICO & CASEMANAGEMENT

Contact

Het EBEX-product is een integraal pakket van verzekering en verzuimdienstverlening voor de 12-jaarsrisico’s die een werkgever heeft: loon bij ziekte, ZW- en WGA-instroom. Hiervoor is een pakket ontwikkeld waar het beste uit de markt is samengevoegd tot één aaneengesloten dekking. Maar ook één casemanager voor het gehele proces binnen de ‘lastige’ wetgeving. Voor de werkgever een totaaloplossing, voor de adviseur een unieke propositie. De doelgroep is de MKB-werkgever tot rond 50 werknemers. Wij kunnen tevens alle overige inkomensverzekeringen leveren door onze samenwerking met Mandaat Assuradeuren.

Ook losse onderdelen van het pakket zijn af te nemen. Zo kan de EBEX-adviseur ook kiezen voor een verzuimverzekering (2-jaarsdekking) en EBEX-casemanagement. Omdat EBEX gecertificeerd is, is een aparte arbodienst niet meer nodig. 

Verzuimbegeleiding is een complexe aangelegenheid met meerdere invalshoeken. Naast het proces is er ook de financiële en arbeidsrechtelijke kant van het verhaal. En natuurlijk de relatie werkgever en werknemer, met allerhande privacyaspecten. 

In de praktijk blijkt dat een gemiddelde arbodienst niet volstaat. Daarom pakt EBEX dit anders aan. EBEX gaat verder waar andere arbodiensten stoppen. EBEX levert ISO- en Arbo-gecertificeerde dienstverlening, die doorgaat na 2 jaar ziekte. Want het financiële risico van een werkgever stopt pas na 12 jaar ziekte. Ook in jaar 3 tot en met 12 begeleiden wij daarom werkgevers. Eigenlijk heel logisch, maar zeker niet gebruikelijk!

EBEX betrekt werkgevers (en vaak ook de adviseur) bij de dienstverlening en casuïstiek. Bij hen begint de verzuimbegeleiding. Daarom is het van belang dat ze enigszins weten hoe een en ander werkt. EBEX organiseert voor werkgevers periodiek opleidingssessies, waarbij de werkgevers gelijk kennis maken met hun casemanagers.

Casemanagement gaat verder dan verzuimbegeleiding. Als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, blijft EBEX regie houden. Ook als een werknemer ziek uit dienst gaat. Zonder dossieroverdracht naar andere dienstverleners. Wel zo efficiënt en praktisch.

Uniek: in ons pakket zitten geen verborgen kosten van een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige. Deze deskundigen worden zoveel als nodig ingezet, zonder dat de werkgever een hogere nota betaalt. Klik hier voor het tarievenoverzicht 2021. 

Het resultaat: een laag verzuim en een lage meldingsfrequentie! 

Bent u geïnteresseerd in ons product, neem dan contact op met EBEX: 055 – 521 67 93 of via info@ebex.nl
 

305