ZZP voorstel

Contact
writing-1149962_1920

De Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) die sinds 2016 de vervanger is van de VAR heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die het moet brengen. Daarom wordt de wet vervangen en zullen de nieuwe maatregelen waarschijnlijk in 2021 ingaan. Tot die tijd blijft de Wet DBA wel van kracht. Bij de nieuwe maatregelen wordt er onderscheid gemaakt tussen twee groepen.

Eén groep bestaat uit zzp’ers met een hoog tarief, dit tarief bedraagt € 75,- per uur of hoger. Voor deze groep komt een een opt-out regeling, wie meer verdient dan € 75,- per uur kan afzien van loonheffingen en premies.

De overige groep bestaat uit zzp’ers met een lager tarief, het minimum uurtarief bedraagt € 16,- per uur. Voor hen komt een webmodule beschikbaar om de opdrachtgever te vrijwaarden van sociale verplichtingen.

Vermoedelijk zullen deze nieuwe maatregelen resulteren in veel administratieve verplichtingen voor de opdrachtgever.

243