Ziekmeldingen

Contact
stethoscope-1642830_1920.jpg

In de praktijk merkt EBEX dat werkgevers niet altijd op de hoogte zijn binnen welke termijn een ziekmelding moet worden gemeld. Vanuit Aevitae krijgt EBEX regelmatig de vraag waarom een ziekmelding te laat via Verzuimsignaal is doorgegeven. Het is namelijk belangrijk dat de ziekmelding op tijd bij de verzekeraar wordt aangeleverd, zodat er wordt uitgekeerd na afloop van de eigenrisicoperiode.

Nu zien we echter dat ziekmeldingen enkele weken tot soms zelf een maand of langer te laat wordt doorgegeven. Dit kan gevolgen hebben voor de betaling van de uitkering.

Heeft u contact met werkgevers, wilt u hen dan nogmaals uitleggen dat het belangrijk is om ziek- en hersteldmeldingen op tijd in Verzuimsignaal te verwerken? Hiermee worden discussies rondom de hoogte van de uitkering voorkomen. Zelf zal EBEX dit ook bespreekbaar maken als wij dit in de praktijk tegenkomen.


 

243