Workshop EBEX-klanten 18 april

Contact
kantoor

Op dinsdag 18 april organiseren wij wederom een workshop voor (nieuwe) klanten van EBEX. U kunt uw EBEX relaties uitnodigen hieraan deel te nemen. Uiteraard bent u, indien gewenst, zelf ook van harte welkom. Wij raden u aan uw relaties te adviseren gebruik te maken van deze workshops! Het programma is niet alleen inhoudelijk van aard, maar men leert ook onze organisatie en mensen kennen.

De volgende onderwerpen zullen onder andere worden behandeld:

  • Wettelijke regelingen waar de werkgever mee te maken heeft: WvP, WIA, BeZaVa etc.
  • (Financiële) gevolgen van deze regelingen voor de werkgever;
  • Huidige ontwikkelingen;
  • Wat is verzekerd? Wat houdt de dienstverlening/casemanagement van EBEX in?
  • Wat doet EBEX voor u?
  • Wat is de rol van uw adviseur (riskmanager) en van EBEX?
  • Hoe kunt u in de praktijk omgaan met ziekmeldingen?
  • Praktische zaken: werken met verzuimsignaal, kennismaking contactpersonen en casemanager, etc.

U kunt uw relatie opgeven door een mail te sturen met de naam van de werkgever + deelnemer. De locatie van de workshops is Apeldoorn (kantoor EBEX/Enkwest/ENgage). Er zijn geen kosten verbonden aan de workshops (normaliter kost een dergelijke workshop € 325,-). Wel rekenen wij administratiekosten als niet tijdig wordt afgemeld of als men in het geheel niet verschijnt.

U kunt de aanmelding naar Stefanie Valk sturen: stefanie@ebex.nl

 

Hierbij een aantal reacties van aanwezigen tijdens de eerdere workshops.

Theo Koelewijn, directeur Hoffland Holding BV:

“De door jullie georganiseerde bijeenkomst heb ik absoluut als zinvol ervaren. Uiteraard is het van belang om de mensen achter de namen te leren kennen, maar ook de uitleg van de modernisering ziektewet (BeZaVa) en de praktische tips over hoe om te gaan met ziekmeldingen en zieke medewerkers heb ik als zinvol ervaren.”

Henri Katzwinkel, adviseur inkomen Akkerman Pensioenadviesbureau BV:

“De bijeenkomst met intermediair en haar werkgevers was zeer zinvol. In de praktijk merk ik regelmatig dat werkgevers niet altijd weten hoe op de juiste manier met een verzuimende werknemer om te gaan. De bijeenkomst gaf ze inzicht in oude en nieuwe financiële risico’s (w.o. Bezava) in de extra’s die EBEX daarin toevoegt zoals casemanagement/arbo op ZW-risico’s. Veel andere verzekeraars doen dat niet.

De praktische tips voor de werkgevers bij een verzuimmelding van een werknemer vond ik zeer zinvol. Dat mag wat mij betreft vaker. Een goed geïnformeerde werkgever helpt om verzuim in bedrijven omlaag te brengen. Ik vond de informatiebijeenkomst voor werkgevers prima.”

Cees van Beekum, eigenaar Assurantie Analisten Haaglanden:

“Tijdens de terugreis heb ik met relatie de bijeenkomst geëvalueerd. Voor relatie was het toch nog een openbaring wat er allemaal in het verleden is gebeurd en wat de werkgevers nog te wachten staat. Ook het belang van een goed 12 jarig verzuimbeheer is nu veel duidelijker gemaakt!

Eigenlijk zou elke nieuwe relatie jullie bijeenkomst moeten gaan volgen!”

243