Wijzigingen Arbowet

Contact

Per 1 juli 2017 zal de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) worden aangepast. De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:

  • open spreekuur: Iedere werknemer heeft het recht om een bedrijfsarts te bezoeken, ook wanneer er nog geen verzuim is of er nog geen klachten zijn;
  • vrije toegang werkvloer: de bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer en kan daardoor beter organisatiebreed en preventief adviseren;
  • second opinion: Werknemers kunnen een second opinion op kosten van de werkgever aanvragen;
  • verduidelijken adviserende rol bedrijfsarts: de bedrijfsarts heeft een onafhankelijke adviserende rol, de verantwoordelijkheid van verzuimbegeleiding ligt bij de werkgever;
  • grotere medewerkersbetrokkenheid: de werknemersvertegenwoordiging (indien aanwezig) krijgt instemmingsrecht bij zowel de keuze als de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie;
  • overleg bedrijfsarts en andere Arbo deskundigen en de werknemersvertegenwoordiging: de bedrijfsarts en andere Arbo deskundigen hebben recht overleg te voeren met de werknemersvertegenwoordiging;
  • duidelijkere rol preventiemedewerker: adviseren aan en samenwerken met bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;
  • basiscontract arbodienstverlening: werkgevers dienen afspraken over de dienstverlening vast te leggen;
  • verplichte klachtenprocedure: iedere bedrijfsarts dient een klachtenprocedure te hebben.

Praktisch gezien zal er binnen de EBEX-dienstverlening niet veel wijzigen. Het pakket dat nu wordt aangeboden zal gelijk blijven en met onze aanbieder van bedrijfsartsen (Bedrijfsartsen-flex Groep) stemmen we af op welke wijze en tegen welk tarief de nieuwe/aanvullende diensten worden aangeboden. Dit zullen we dan inrichten, zodat de EBEX klanten aan de nieuwe wet gaan voldoen. Zodra hier meer zekerheid over is, zullen we u uiteraard informeren.

Nb het ministerie van SZW heeft een digitale toolkit over de Arbowetwijzigingen gelanceerd met handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet. U vindt de toolkit hier.

243