Wijziging van de WGA-financiering

Contact

Het kabinet vindt het opnieuw tijd voor wijzigingen in de WGA-financiering. De meest in het oog springende ingreep is dat de risicoperiode van de WGA wordt verkort van tien naar vijf jaar. Het gevolg is dat het financiële risico dat werkgevers lopen en de verantwoordelijkheid die werkgevers hebben als hun (ex-)werknemers (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden of zijn, wordt beperkt. Het kabinet verwacht dat dit er mede voor zal zorgen dat werkgevers meer personeel in dienst zullen nemen en meer contracten voor onbepaalde tijd zullen aangaan. Deze laatste verwachting is opmerkelijk, aangezien de risicoperiode ook voor werknemers met flexibele dienstverbanden wordt verkort.

Werknemers die een eerste ziektedag hebben op of na 1 januari 2020, bij WGA-instroom voor vijf jaar onder de financiële verantwoordelijkheid van de werkgever vallen. Dit geldt voor eigenrisicodragers, maar ook voor publiek verzekerden. Opmerkelijk, aangezien publiek verzekerden middels het omslagstelsel en de t-2 systematiek worden beboet voor instroom in de WGA. Privaat verzekerden betalen een risicopremie voor toekomstige instroom. De oplossing?  Weer een rentehobbel, maar dat voor private premies…..

Om het nog makkelijker te maken: de regering stelt voor om de grens voor kleine en middelgrote werkgevers te zetten op 25 ipv 10 keer de gemiddelde loonsom.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en gevolgen van bovenstaande voorstel.

243