WGA terug van 10 naar 5 jaar; kansen verzekeraars

Contact
enkvest_-_kluwer-15-4_279x0

In het regeerakkoord 2017 staat opgenomen dat de regering voornemens is om de toerekening van de WGA-lasten terug te brengen van 10 jaar naar 5 jaar. Daar is vanuit verzekeraars bezwaar tegen, omdat de verzekeraars de terugverdientermijn van hun investeringen zien slinken. Tevens daalt het premievolume van de WGA ERD portefeuille. Ik ben van mening dat deze wijziging een gouden kans is; enkel kijkend naar de premie. Dit komt door de wijze van premieberekening in het publieke en in het private domein (terugkijken UWV en vooruitkijken verzekeraars). Met nog als extra element: het als werkgever mogen achterlaten van de WGA-staartlasten (Wet Verbetering Hybride WGA-markt).

Bij mijn mening ga ik ervan uit dat de regering de toerekening op dezelfde wijze invoert als bij de wijziging in 2006, toen de toerekening van 4 jaar naar 10 jaar ging. Geen wijziging in de premiesystematiek, enkel het aantal jaren van toerekening wijzigt.

Lees hier de complete blog.

243