WGA: in rustig vaarwater of de boot gemist?

Contact
szw

Begin deze maand liet het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid weten hoe de Ziektewet- en WGA-markt zich per 1 januari jl. hebben ontwikkeld. De afname van het aantal WGA-eigenrisicodragers is fors; van 13,7% van de werkgevers in 2016 naar 6,7% van de werkgevers begin 2017. Met andere woorden de private verzekeraars hebben hun klantenbestand op de WGA-portefeuille zien halveren. Het Verbond van verzekeraars is echter niet verrast en verwacht dat de markt voor WGA ERD verzekeringen de komende jaren weer in rustiger vaarwater komt.

Het Verbond laat weten dat de afname met name te wijten valt aan de terugkeer in de publieke verzekering van kleine werkgevers. Deze werkgevers kunnen zo genieten van een lagere sectoraal vastgestelde WGA-premie. Omdat de WGA-populatie nog jaarlijks toeneemt zal er op een gegeven moment meer balans komen tussen de publieke en private WGA-verzekering.

Hier hebben wij wel wat opmerkingen over. Natuurlijk is de WGA nog in opbouw, maar de opbouw voor wat betreft het WGA-vastrisico is zo goed als afgerond. Daarnaast zijn het kleine werkgevers en kleinere middelgrote werkgevers die kunnen profiteren van de lagere sectorpremie. Deze werkgevers hebben over het algemeen minder WGA-schadelast dan grote werkgevers. Grotere werkgevers met schade kunnen minder makkelijk terug naar de publieke verzekering omdat de premie daarvan sinds 2017 op alle historische schadelast wordt gebaseerd. Kortom, logischerwijs beëindigen de betere risico’s het eigenrisicodragerschap en blijven werkgevers met schade achter bij de verzekeraars.

Een tweede aandachtspunt bij de massale terugkeer van kleinere werkgevers is dat de ketenaanpak van het arbeidsongeschiktheidsrisico niet van de grond komt. Doordat WGA-eigenrisicodragen te duur is ten opzichte van de publieke verzekering wordt eigenrisicodragen voor de Ziektewet niet eens overwogen en blijft slechts de verzuimverzekering over. Als de politiek het daar bovenop ook nog mogelijk zal maken om de loondoorbetalingsperiode in het tweede jaar van ziekte publiek te verzekeren, is de kans aanzienlijk dat inkomensverzekeraars in de MKB-markt de boot gemist hebben.

243