Werkwijzer Poortwachter

Contact

Aan het einde van het tweede jaar van loondoorbetaling bij ziekte mogen de werkgever en zijn zieke werknemer re-integratie-examen doen.

De beoordelaar is UWV en het ingeleverde examen het re-integratieverslag. Bij een onvoldoende volgt er een loonsanctie. Aangezien deze maximaal een jaar kan duren is het van belang om goed te weten hoe het re-integratie-examen wordt beoordeeld. Dat kan met behulp van de Werkwijzer.

In de werkwijzer, die u op de site van het UWV kunt vinden, valt te lezen wat er van de werkgever en werknemer verwacht wordt tijdens het re-integratietraject, hoe UWV de inspanningen beoordeelt en wanneer het oordeel volgt dat er onvoldoende inspanningen zijn geweest. Al eerder verschenen op internet versies van de werkwijzer. Deze versies zijn echter door UWV weer ingetrokken en de nu gepubliceerde versie is de werkwijzer die u en/of uw relaties kunnen gebruiken.

243