Werkgeversadvies: het coronavirus

Contact
virus-1812092_1920.jpg

De uitbraak van het coronavirus dat in december 2019 startte in de regio Wuhan in China heeft op donderdag 27 februari ook Nederland bereikt. Inmiddels zijn 614 personen in Nederland gediagnosticeerd met het griepvirus dat leidt tot koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Voor werkgevers kan het coronavirus ook gevolgen hebben, waar moeten zij rekening mee houden en wat zijn hun verplichtingen?

Wat zijn de verplichtingen van werkgevers?

De werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarbij hoort het voorlichten van werknemers over de risico’s van het virus en de hygiëne protocollen.

Wat kunnen werknemers doen als zij geen klachten ervaren?

Werknemers in Nederland wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Wat moeten werknemers doen als zij wel klachten ervaren?

Werknemers met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts worden geadviseerd thuis te blijven en sociale contacten te mijden. De huisarts hoeft pas te worden gebeld als de klachten verergeren. 

Welke aanvullende maatregelen gelden er nog meer?

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat kan ook gelden voor evenementen die door de werkgever worden georganiseerd, zoals klantevenementen en personeelsfeesten.

Voor zorgpersoneel en ander personeel in vitale processen geldt dat ze pas thuis hoeven te blijven bij klachten en koorts. Ook wordt aangeraden om niet naar het buitenland te reizen. 

Scholen in het primair-, voortgezet en middelbaar onderwijs en kinderopvang blijven open. Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Wat moet een werkgever doen indien een werknemer met het coronavirus is besmet?

Een werknemer die voldoet aan de definitie van het coronavirus en/of waarbij de besmetting is vastgesteld moet direct naar huis worden gestuurd. De werknemer mag indien gewenst terugkeren indien hij 24 uur volledig klachtenvrij is. Ventileer de ruimte waar de werknemer is geweest en reinig en desinfecteer contactoppervlakken. Daarnaast kan overleg met de GGD en bedrijfsarts plaatsvinden.

De overige werknemers kunnen op de hoogte worden gebracht om extra alert te zijn. Werknemers die in contact zijn geweest met de zieke werknemer kunnen, indien mogelijk, preventief veertien dagen thuiswerken.

Geldt er een loondoorbetalingsverplichting voor werknemers die thuis blijven?

Een werknemer die ziek is gemeld en in quarantaine moet, heeft recht op loondoorbetaling. Dit geldt ook voor werknemers die niet ziek zijn maar wel verplicht in quarantaine moeten omdat ze in contact zijn geweest met een patiënt. Ook een werknemer die tijdens vakantie in quarantaine moet blijven krijgt zijn loon doorbetaald. Deze periode gaat niet van de vakantiedagen af.

Kan de werknemer nog naar het spreekuur van de bedrijfsarts?

Indien mogelijk kunnen werknemers nog fysiek naar het spreekuur van de bedrijfsarts gaan. Dan moeten de werknemers geen klachten ervaren, zoals verkoudheid, hoesten en koorts. Het is ook mogelijk dat de bedrijfsarts besluit om het spreekuur telefonisch plaats te laten vinden. Deze beslissingen worden individueel en per bedrijfsarts bepaald. 

Wat als de werkgever minder werk heeft?

Een werkgever die minder werkt heeft als gevolg van het coronavirus kan een aanvraag doen voor werktijdverkorting. In dat geval ontvangt de werkgever een WW-uitkering voor de werknemer over de niet-gewerkte uren en betaalt hij het loon volledig door. Er moet wel sprake zijn van minimaal 20 procent werkverlies.

 

Update: 13 maart 2020

243