Werkgevers willen uitstel privacywet AVG

Contact

Volgens de werkgeversorganisaties zijn veel kleine bedrijven nog onvoldoende op de hoogte en is er te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing. Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland: ‘Wij pleiten daarom voor gefaseerd toezicht. Uiteindelijk is de samenleving gebaat bij een brede en zorgvuldige implementatie.’

Reactie Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de organisatie die toezicht houdt op naleving en handhaving van de AVG. Zij laten in een reactie per mail weten dat de nieuwe wetgeving per 25 mei ingaat en dat zij dit zien als ‘een harde datum’. ‘De AP houdt toezicht op naleving van de AVG en zal zonodig handhaven. Het is al twee jaar bekend dat de AVG op 25 mei a.s. geldt, er is voldoende tijd geweest om voor te bereiden’, aldus woordvoerder Sandra Loois. ‘De AP snapt dat het voor het midden en klein bedrijf lastig is, waarschijnlijk lastiger dan grote bedrijven. Onze eerste prioriteit is uiteraard niet om de bakker op de hoek te beboeten. Maar als wij een klacht zouden krijgen over deze bakker, doen we onderzoek.’

Loois geeft aan dat voorlichting en ondersteuning een belangrijke taak is van de Autoriteit Persoonsgegevens. In samenwerking met brancheorganisaties zijn er al voorlichtingsbijeenkomsten gegeven. Ook start er vanaf 29 januari een voorlichtingscampagne gericht op organisaties en mensen.

Privacygevoelige informatie

Ook vinden de werkgeversorganisaties dat de huidige privacywetgeving soms op gespannen voet staat met de uitvoering van de sociale wetgeving. ‘Zieke werknemers re-integreren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen, dat zijn taken die werkgevers uitvoeren waarbij persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt. Dat kan niet anders’, zegt Van Straalen. Volgens hem heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de ruimte om dat te doen echter steeds verder beperkt waardoor ondernemers in de knel komen. ‘Maak in de wet daarom concreter welke gegevens ondernemers tenminste mogen verwerken om hun taken op gebied van veiligheid- en gezondheidsbeleid goed te kunnen uitvoeren.’

Rekening houden met innovatiekansen

Zo willen de ondernemersorganisaties ook dat in de wet wordt verankerd dat de AP in haar beslissingen rekening houdt met de kansen die innovatie biedt. ‘Innovatie is in toenemende mate datagedreven’, aldus Van Straalen. ‘Het stelt ons in staat burgers beter te bedienen en oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. We moeten voorkomen dat privacy de kansen van de informatiemaatschappij onnodig blokkeert.

Loois laat weten dat de AP vanzelfsprekend niet tegen innovatie is. ‘Maar persoonsgegevens moeten wel goed beschermd zijn en blijven. Onder de AVG kan en mag nog steeds veel.’

Bron: xperthractueel.nl

243