Werkgevers komen in de knel door Privacy richtlijnen

Contact

MKB-Nederland en VNO-NCW ontvangen in toenemende mate signalen van bedrijven
dat de uitvoering van arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid en
arbowetgeving in de praktijk botst met de interpretatie van de
regels door toezichthouder AP. Dat leidt ertoe dat zij op het ene
vlak niet (goed) kunnen doen wat moet of nodig is, omdat regels op
het andere vlak daar haaks op staan. En daar zijn werkgevers noch
werknemers bij gebaat. De ondernemersorganisaties en hun leden
bepleiten daarom dat de Uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (UAVG) een meer gespecificeerde wettelijke
basis biedt om gezondheidsgegevens te kunnen gebruiken voor
processen in de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid.

243