Week van de RI&E: adviseur, is de RI&E bij uw klanten up-to-date?

Contact

Je als adviseur zorgen maken over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van je zakelijke klant. Dat lijkt misschien een ver-van-je-bed-show. Toch is dat het niet. De RI&E brengt alle risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim in kaart. Vanuit de RI&E stelt de ondernemer, vaak samen met zijn arbodienst, een Plan van Aanpak op om de geconstateerde risico’s te beperken en te beheersen. Daar is het interessante haakje naar uw adviesrol! Om risico’s te beheersen zijn bijvoorbeeld ook verzekeringen nodig of een financieel product.

Kansen voor de adviseur!

Deze week is de week van de RI&E. Een mooi moment om dit bij uw klant ter sprake te brengen. Veel bedrijven beschikken al over een RI&E, maar deze is vaak verouderd en vraagt om actualisatie.

Ook recent uitgevoerde of geactualiseerde RI&E’s moeten zijn voorzien van een addendum over Corona. Dat laatste heeft bijna nog geen enkel bedrijf in Nederland, maar is wel een verplichting. In dit addendum wordt vastgelegd welke maatregelen de ondernemer heeft genomen om Corona-besmetting in zijn bedrijf tegen te gaan. Dat gaat natuurlijk over hygiëne, maar ook over thuiswerken.

Door als adviseur hierin regie te nemen, bent u én proactief naar uw klant toe én heeft u direct een objectief beeld van de risico’s die bij uw klant spelen.

Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet en houdt in dat op een gestructureerde manier alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen een organisatie in kaart worden gebracht. Denk aan snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, maar ook aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of aan de gevolgen op termijn van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ook de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus horen thuis in de RI&E. Bij inventariseren stopt het niet: er moet vervolgens uiteraard ook een plan komen om de risico’s te verkleinen door preventie.

Verzekeringen

Het naleven van de RI&E verplichting heeft een directe relatie met de zakelijke verzekeringen. Verzekeraars gaan er van uit dat ondernemers zich aan deze wettelijke verplichtingen houden. Bovendien speelt preventie en schadelastbeheersing ook bij verzekeringen een grote rol. De RI&E komt met name in beeld bij verzuimverzekeringen en werkgeversaansprakelijkheid.

Bij ons moederbedrijf De Verzuimeconoom vindt u meer informatie over dit onderwerp. Ook op de website van het Verbond van Verzekeraars is interessante informatie, waaronder een stappenplan, te vinden. Vanzelfsprekend kunt u met vragen contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder. Ook met een offerteverzoek van uw klant!

243