Verwarring door foutieve mail vanuit Nedasco over werkgeversportaal Xpert Suite/Verzuimexpert

Contact
nedasco

Wij hebben van verschillende kanten vernomen dat er vanuit Nedasco e-mails met inloggegevens zijn verstuurd naar uw klanten over een nieuw werkgeversportaal. Deze mail had niet naar de EBEX klanten verstuurd moeten worden en  heeft in sommige gevallen tot verwarring geleid. Zoals u weet werken wij al sinds 1 januari 2017 samen met Aevitae in plaats van Nedasco. Bovendien werkt EBEX met Verzuimsignaal en niet met Xpert Suite of Verzuimexpert. Wij hebben navraag gedaan bij Nedasco en zij gaven ons de volgende uitleg.

“Het kan inderdaad kloppen dat er werkgevers zijn die een mail van ons hebben ontvangen die al niet meer bij Nedasco verzekerd zijn. Dit komt omdat een claim nog tot 3 jaar na de beëindiging van de polis ingediend kan worden. Mocht dit niet van toepassing zijn op de aangeschreven werkgevers, mogen zij de mails als niet verzonden beschouwen.”  

In overleg met Nedasco zal er een e-mail naar de betreffende relaties worden gestuurd met uitleg over het bericht. Klanten van EBEX kunnen met Verzuimsignaal werken zoals men gewend is. Dus nadrukkelijk niet met bovengenoemde systeem.

Wij zorgen dat de relaties worden geïnformeerd. Als adviseur hoeft u dus geen actie te ondernemen. Wij willen u hier wel van op de hoogte stellen, mocht u hier vragen over krijgen. 

243