Vereenvoudiging Wajong

Contact
student-849825_1920

Uit de Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong uit juli 2018 bleek dat de Wajong met de verschillende regelingen en bijbehorende rechten en plichten een complex geheel is geworden. Daarom is deze maand een wetsvoorstel goedgekeurd door de Tweede Kamer om de wet op een aantal punten te wijzigen. De meeste nieuwe regels gaan in de eerste helft van 2020 in.

Volgens de nieuwe regels voor het berekenen van de uitkering zal werken altijd lonen, net zoals nu het geval is in de WIA. Ook wordt het aantal regelingen verminderd, zodat er een onderscheid ontstaat tussen Wajongers met arbeidsvermogen en een regeling voor hen zonder arbeidsvermogen.

Een ander voorstel is de garantieregeling. Bij Wajongers die werken op het moment dat de nieuw wet ingaat, wordt de oude en nieuwe uitkering met elkaar vergeleken. Als de uitkering door de nieuwe regelgeving lager uitvalt, dan krijgt de Wajonger een garantiebedrag zodat zijn nieuwe inkomen gelijk blijft aan het oude inkomen. Als de Wajonger zijn baan verliest, is er ook geen recht meer op de garantieregeling. Maar als er binnen twee maanden nieuw werk wordt gevonden, komt de garantieregeling weer tot zijn recht. Omdat bijna alle Tweede Kamerfracties de termijn van twee maanden tekort vinden, licht er nu het voorstel om de garantieregeling te verlengen tot twaalf maanden.

Een andere wijziging betreft het loon waarop de uitkering wordt gebaseerd. Voor een Wajonger die gaat werken wordt de uitkering gebaseerd op het functieloon. Indien dit functieloon gelijk is aan het minimumloon, verandert er niets. Als een Wajonger door een opleiding of diploma een ander functieloon heeft, wordt de grondslag voor de uitkering dit functieloon.

243