Verbond komt met alternatief voor kabinetsplannen loondoorbetaling

Contact

Het verbond van verzekeraars is niet te spreken over de kabinetsplannen om het 2e jaar van loondoorbetaling middels een collectieve pot te financieren. Deze pot moet namelijk ook gefinancierd worden door dezelfde werkgevers (tot 25 medewerkers). Daar betalen werkgevers dus ook een premie voor.

Het Verbond heeft samen met VNO-NCW een ándere lijn uitgewerkt waarbij de verzekeraar na drie maanden de uitvoering van de re-integratie van de (kleine) werkgever overneemt. Er is daarvoor wel een wetswijziging nodig die regelt dat de verzekeraar rechtstreeks kan schakelen met de werknemer. Volgens het Verbond heeft nu al 85 procent van de kleine werkgevers een verzuimverzekering. Het neerleggen van de re-integratie inspanningen bij de verzekeraar leidt volgens het Verbond niet tot een veel hogere premie. Verzekeraars kunnen immers expertise toevoegen in de uitvoering van verantwoordelijkheden die nu formeel bij werkgevers liggen. David Knibbe zei: “Zo neemt een verzekeraar het helemaal over voor de duur van twee jaar. De meeste kosten van re-integratie worden in het eerste jaar gemaakt. Dit is dus een veel logischer traject.”

Bron: AMweb.nl

243