UWV monitor ontwikkelingen Ziektewet

Contact

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking gegaan. Men spreekt ook wel over de Modernisering van de ZW. De wet Bezava heeft als doel het beroep op de ZW en WIA instroom te beperken. UWV heeft een monitor ontwikkeld over de werking van de wet. In bijgaande link kunt u het document lezen.

 

UWV Monitor Ziektewet

Bron: UWV

243