Uitstel plannen Loon bij ziekte en WIA

Contact
szw

Minister Koolmees had beloofd om voor de bespreking van de begroting van het ministerie van SZW op 29 november te komen met zijn plannen rond loondoorbetaling bij ziekte en de WIA. Echter, in een brief geeft hij aan dat dit niet gaat lukken; het pensioenakkoord heeft teveel tijd opgeslokt. Wel belooft hij dat de plannen voor de jaarwisseling gepresenteerd zullen worden.

De inhoud van deze plannen (volgens intimi):

  • Een MKB ontzorgpolis, gesteund door een convenant;

  • Geen loonsanctie bij eigen risicodragen WGA;

  • Aangepast schattingsbesluit WIA ter voorkoming van WGA 80-100;

  • WGA systematiek van 35-99%.

Van uitstel komt geen afstel. Het wordt alleen allemaal kort dag om dit gerealiseerd te krijgen voor 1-1-2020. 

243