Uitspraak transitievergoeding en verzuimbegeleiding van oudere werknemers

Contact
student-849825_1920

Sinds 2015 hebben werknemers recht op de transitievergoeding indien zij na een dienstverband van ten minste twee jaar worden ontslagen. Met deze vergoeding kunnen werknemers zich laten omscholen naar een andere baan. Ook werknemers bij wie na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden hebben recht op een transitievergoeding.

Na veel weerstand hiertegen door werkgevers is op 5 juli jongstleden het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers aangenomen. Deze regeling treedt op 1 april 2020 in werking. Vanaf deze datum kan een aanvraag voor compensatie worden ingediend. De regeling geldt voor oude gevallen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De manier waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd maakt niet uit, dus er is zowel recht op compensatie als de overeenkomst met toestemming van UWV is opgezegd, door een vaststellingsovereenkomst of wanneer een tijdelijk contract niet is verlengd. Voor deze compensatie is het voldoende te weten dat een werknemer twee jaar lang ziek is geweest, te verklaren door een bedrijfsarts. Er hoeft geen sprake te zijn van een WIA-keuring na 104 weken loondoorbetaling.

Maar kan deze regeling ook leiden tot oneigenlijk gebruik om van oudere werknemers af te komen? Een oudere werknemer wordt ziek gemeld en na twee jaar wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden. Hierbij hoeft er dus geen WIA-keuring te worden uitgevoerd. De oudere werknemer krijgt een mooi bedrag mee en de werkgever is redelijk goedkoop van hem af want de transitievergoeding wordt collectief door alle werkgevers betaald.

243