Uitbreiding geboorteverlof: de wet WIEG

Contact

De geboorte van een kind is voor beide ouders een ingrijpende gebeurtenis. Als de moeder ook werknemer is, krijgt zij hiervoor minimaal 16 weken betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Voor de in loondienst werkende partner was dat vele jaren heel anders. Vanaf 2001 kreeg de partner 2 betaalde dagen geboorteverlof. Pas per 1 januari 2019 werd deze periode van betaald verlof verruimd naar 5 dagen.

 

Vanaf 1 juli 2020 hebben in loondienst werkende partners recht op meer geboorteverlof. De uitbreiding van het geboorteverlof is onderdeel van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Deze wet werd van kracht op 1 januari 2019. Door deze wet krijgen met name partners recht op meer vrije dagen. Het doel is dat ouders de zorg voor hun baby beter kunnen verdelen.

 

Geboorteverlof partner

De werknemer heeft direct na de bevalling van zijn partner recht op een hele werkweek aan verlof. Als de werknemer vijf dagen in de week werkt (8 uur per dag), krijgt hij dus vijf dagen verlof (40 uur).

Het gaat hier om betaald verlof. De werkgever moet het volledige loon doorbetalen.

 

Het geboorteverlof mag meteen worden opgenomen na de geboorte, maar de werknemer mag zijn verlofdagen ook verspreid opnemen binnen de eerste vier weken na de bevalling. De werkgever mag geen voorwaarden stellen aan de opname van deze verlofdagen.

 

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof dus uitgebreid. In de eerste zes maanden na de geboorte mag de werknemer ook aanvullend geboorteverlof opnemen van minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Tijdens dit aanvullend geboorteverlof krijgt de werknemer 70 procent van zijn loon. De werkgever vraagt hiervoor een uitkering aan bij het UWV.

 

Eisen aanvullend geboorteverlof

Voor het opnemen van aanvullend geboorteverlof gelden deze eisen:

  • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020;
  • De werknemer is de partner van de moeder van het kind;
  • De werknemer heeft eerst standaard geboorteverlof opgenomen (1 week).

 

Uitkering geboorteverlof aanvragen

De werkgever moet de uitkering voor aanvullend geboorteverlof aanvragen voor de werknemer. Dit kan pas nadat het kind geboren is. De uitkering kan aangevraagd worden via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal van UWV.

 

Aanvullend geboorteverlof in overleg

De werknemer heeft recht op aanvullend geboorteverlof. Hij mag de verlofdagen in principe opnemen wanneer hij wil, binnen de eerste zes maanden na de geboorte van zijn kind. De werkgever mag hierover wel in gesprek gaan met werknemer. Als er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag de werkgever, in overleg met de werknemer, het verlof anders inroosteren.

243