Transitievergoeding ontslag zieke werknemer per 2020

Contact

De vraag is op welke termijn het UWV in staat is om de compensatie van de transitievergoeding uit te voeren. Het gaat om een nieuwe wettelijke taak voor het UWV en de invoering heeft grote impact op de (digitale) processen aldaar. Aan de hand van de informatie uit de uitvoeringstoets wordt meer duidelijk over de mogelijke datum van inwerkingtreding. De minister streeft ernaar om de maatregel met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden. 

Als het wetsvoorstel tot wet verheven wordt, kunnen werkgevers die na 1 juli 2015 de transitievergoeding al verstrekt hebben – indien aan de voorwaarden wordt voldaan – aanspraak maken op de compensatie, ongeacht hoe lang geleden de transitievergoeding is betaald. 

243