Tarief EBEX casemanagement 2020

Contact
favicon

De tarieven voor het EBEX Casemanagement zijn afgelopen jaar niet verhoogd. In 2020 zal het bedrag voor Casemanagement echter stijgen door prijsindexeringen (van o.a. VerzuimSignaal) en stijgende tarieven van bedrijfsartsen, wegens een tekort aan deze artsen. Ondanks het, grotendeels, vervallen van eerder verkregen vergoeding voor schadelastbeheersing van Aevitae/risicodragers, zijn we dankzij de nieuwe samenwerking met De Verzuimeconoom en Mandaat in staat om de tariefsverhogingen relatief laag te houden. De vergoeding die in het verleden werd verkregen vanuit Aevitae liet EBEX altijd ten goede komen aan de werkgevers.

Het tarief voor de lopende contracten tijdens de contracttermijn blijft gelijk.

Voor nieuwe contracten en verlengingen zal het tarief worden verhoogd naar € 115,- excl. btw. (dit dient altijd samen met een polis te worden afgenomen). Ondanks dat het tarief per contractvervaldatum wordt verhoogd, is dit nog steeds een meer dan marktconform tarief met uitstekende en uitgebreide dienstverlening.

243