Stroomschema slapende dienstverbanden

Contact
calculator-385506_1920.jpg

In de nieuwsbrief van november is al aandacht geweest voor slapende dienstverbanden. Op 8 november heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een voorstel aan de werkgever heeft gedaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en om daarbij de transitievergoeding te betalen.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een werkgever in moet stemmen met het voorstel van de werknemer tot beëindiging van het dienstverband, en hierbij een vergoeding moet toekennen ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Deze vergoeding hoeft niet meer te bedragen dan wat aan transitievergoeding zou zijn verschuldigd bij beëindiging van het dienstverband op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen beëindigen.

In het bijgaande stroomschema voor slapende dienstverbanden wordt antwoord gegevens op de vragen of werkgevers een beëindigingsvoorstel moeten doen aan de werknemers, en hoe hoog de vergoeding is die moet worden betaald.

Bron: Dirkzwager

243