Stemming Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) 20 mei

Contact
business-962355_1920

De Wet Arbeidsmarkt in balans moet ervoor zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijker is om mensen in vaste dienst te nemen. Hiertoe is een pakket aan maatregelen bedacht op het gebied van ontslagrecht, transitievergoeding, de ketenregeling en de WW-premie.

De Eerste Kamer is erg kritisch over de plannen. Op 12 maart vond een deskundigenbijeenkomst plaats. Enkele hoogleraren arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht en vertegenwoordigers van MKB Nederland, CNV, FNV en LTO benadrukten dat het goed is dat de kloof tussen flex- en vast wordt aangepakt. Echter waren zij het er ook over eens dat dit niet gaat lukken met de Wet Arbeidsmarkt in balans. Er kan beter worden gewacht op de evaluatie van de Wet Werk en Zekerheid.

Het wetsvoorstel is in februari door de Tweede Kamer aangenomen. Afgelopen dinsdag is het eindverslag uitgebracht door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid waardoor de plenaire behandeling door de Eerste Kamer op 20 mei plaats zal vinden.

Wij houden u op de hoogte.

243