Steeds grotere druk op Koolmees om plannen loondoorbetaling te herzien

Contact

De zorgen richten zich vooral op de hoofdrol die uitkeringsinstantie UWV toebedeeld zou krijgen. Werkgevers met minder dan 25 werknemers zouden hun zieke personeel straks nog maar één jaar hoeven door te betalen in plaats van twee; daarna neemt de publieke instelling de betaling en enkele re-integratietaken over. Maar de bureaucratie rond dat tweede ziektejaar blijkt zo zwaar dat werkgevers alleen maar meer premie zouden moeten betalen. Bovendien verdwijnt hun prikkel om werknemers gezond te houden met als gevolg: hoger verzuim.

'De uitwerking krijgt een zware onvoldoende (...) Wij krijgen het niet verkocht aan onze achterban', zeiden waarnemend voorzitters Jan Meerman en Fried Kaanen van MKB-Nederland zaterdag in een interview met De Telegraaf. De twee zijn recent op bezoek geweest bij Koolmees en schrokken daar van de eerste uitwerkingen.

Het Financiele Dagblad meldde al in november dat er over de plannen ernstige scepsis was gerezen bij werkgeversorganisatie VNO-NCW, de verzekeraars, hoogleraren en ook bij het UWV zelf. MKB-Nederland hield zich toen nog op de vlakte.

Daarbij lijkt sprake van voortschrijdend inzicht; in oktober onthaalde de toenmalige voorzitter Michaël van Straalen het regeerakkoord met de loondoorbetalingsplannen triomfantelijk, omdat hij 'zo veel van zijn eigen agenda erin herkende'. Zijn organisatie sprak tegenover de achterban aanvankelijk trots over het 'kabinet Michaël-I', om zich gaandeweg te realiseren dat dat wat al te enthousiast was geweest. Eind januari stapte Van Straalen op.

Private verzekeraars

De oplossing die de mkb-lobby nu aandraagt is om de private verzekeraars een veel zwaardere rol te geven: zij moeten na drie maanden de kleine werkgevers al kunnen ontlasten door hun zware re-integratieplicht over te nemen, in ruil voor een extra verzekeringspremie. Het Verbond van Verzekeraars pleitte daar in november al voor in het FD. MKB-Nederland stribbelde aanvankelijk tegen, maar inmiddels is er veel steun voor het alternatieve model, zegt directeur Harold Herbert van het Verbond.

Volgens het Verbond van Verzekeraars kunnen private partijen met een grotere rol het gemiddelde ziekteverzuim terugdringen tot 3%.

'Wij kunnen als verzuimverzekeraars veel waarde toevoegen samen met arbodiensten en re-integratiebedrijven. Vooral de kleinste werkgevers hebben er de tijd, kennis en mankracht niet voor. Die moet je niet in hun eentje laten ploeteren met case-management en medische interventies', zegt Herbert. Volgens hem kunnen private partijen met een grotere rol het gemiddelde ziekteverzuim aanmerkelijk terugdringen, hopelijk van 4% naar 3%.

Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL) omarmt een grotere rol van private verzekeraars, zo lang er maar voldoende concurrentie blijft om de polissen betaalbaar te houden. 'Alles is beter dan wat we nu hebben. In de rol van het UWV had ik geen vertrouwen.' Biesheuvel wil echter ook dat het kabinet nog verder gaat, door kleine werkgevers toe te staan om zieke werknemers al veel eerder te ontslaan als blijkt dat zij niet kunnen terugkeren naar hun oude werkvloer.

Dat voorstel is echter onbespreekbaar is voor de vakbonden. Over de loondoorbetaling zegt FNV desgevraagd dat dit een 'werkgeversprobleem' is, al heeft de bond wel begrip voor de soms lastige positie van kleinere ondernemers. De FNV is echter geen voorstander van meer ruimte voor private verzekeraars, en wil een collectieve oplossing.

243