Standpunt Verbond en Adfiz over AVG

Contact

In een circulaire onder verzekeraars is een standpunt ingenomen door het Verbond van Verzekeraars en Adfiz over de AVG. Hierin wordt geconcludeerd dat zowel de verzekeraar als de adviseur als "verwerkingsverantwoordelijke" moeten worden gezien bij het uitwisselen van persoonsgegevens. Conreet houdt dit, onder andere, in dat er geen verwerkersovereenkomst gesloten hoeft te worden tussen de genoemde partijen. Bijgaand de circulaire van het Verbond.

243