Schadevergoeding werknemer bij loonsanctie

Contact
SharedWebResources.png

Een zieke werknemer met een loon boven het maximum dagloon heeft een kort geding aangespannen omdat zijn werkgever tijdens de periode van loonsanctie (het derde ziektejaar) zijn te betalen loon heeft afgebouwd naar 70% van het maximum dagloon. Hij was van mening dat zijn loon in het derde ziektejaar gelijk dient te zijn aan het te betalen loon in het tweede ziektejaar, namelijk 70% van het overeengekomen loon.

Als de loonsanctie namelijk niet was opgelegd, en hij recht had op een WIA-uitkering dan zou hij een uitkering krijgen vanuit zijn aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering. De werknemer is dus door de loonsanctie in een slechtere financiële positie gekomen.

De rechtbank was het daarmee eens en de werkgever moet de werknemer het verschil betalen tussen 70% van het maximum dagloon en het inkomen dat de werknemer zou hebben gehad bij de toekenning van de WIA-uitkering.

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam kun je hier nalezen.

243