RI&E voor uw klanten!

Contact

In de nieuwe Arbowet wordt veel aandacht besteed aan preventie. Ook een actuele RI&E hoort bij dit beleid.

EBEX is een samenwerking aangegaan met VBA Adviseurs: specialisten in het vervaardigen van RI&E’s. Hierover hebben wij onlangs een kennissessie gehouden en een aantal adviseurs hebben gevraagd een aanbieding vanuit VBA te maken voor de EBEX klanten.

Iedere organisatie met personeel in Nederland dient in het bezit te zijn van een RI&E (kortweg RIE). Het hebben van een goede RI&E draagt bij aan veiligheid, bescherming en gezondheid van werknemers. Er is dus een duidelijke link met het beperken van verzuim. Om deze reden willen wij u faciliteren met een aantrekkelijk aanbod om dit instrument in te zetten. Zowel voor uw eigen organisatie als voor uw klanten.

Als u via EBEX een RI&E aan uw klanten adviseert/verkoopt (of er zelf een afneemt), ontvangt u (doorlopend) 10% van de omzet die VBA op dat contract/contact genereert. Klanten kunnen een eenmalige RIE laten uitvoeren of een abonnement nemen.

Om een RI&E traject in gang te zetten kunt u het beste contact opnemen met ons. Wij zullen de opdracht dan doorgeven aan VBA.

243