Privacy

Contact

Op 10 januari is vanuit Unit4 (leverancier van Verzuimsignaal) een webinar over privacy gegeven. Ook de gevolgen die dit heeft voor het gebruik van het systeem Verzuimsignaal kwam aan de orde. De belangrijkste zaken willen wij graag met jullie delen.

 

Onze conclusie is dat wij (en Unit4) momenteel qua inrichting aan de wetgeving voldoen. Echter, bestaat de mogelijkheid dat voor 25 mei een aantal praktische zaken gaan wijzigen door veranderende wetgeving rond AVG.

 

Hierbij kunt u denken aan:

  • Er komt een nieuwe “Autorisatie Matrix”, wat inhoudt: wie heeft toegang tot welke persoonsgegevens binnen een systeem;
  • Hierdoor zal EBEX naar alle waarschijnlijkheid niet meer mogen beschikken over bepaalde gegevens die wel in Verzuimsignaal (kunnen) staan;
  • Dit kan invloed hebben op de informatie die bij EBEX en/of Aevitae mag worden aangeleverd en/of wordt uitgewisseld;
  • Het importbestand voor Verzuimsignaal zal in ieder geval hierdoor veranderen (bijv. BSN komt te vervallen);
  • Het aantal persoonsgegevens moeten worden geminimaliseerd;
  • Bij ieder gegeven moet de vraag worden gesteld: is het noodzakelijk en doelmatig dat dit gegeven wordt verwerkt of vastgelegd.

 

Ten slotte is het voor uw adviespraktijk belangrijk om te weten dat medewerkers op de hoogte dienen te zijn dat hun gegevens worden verwerkt (en bij welke partijen). Dit betekent dus in praktische zin dat van ieder gegeven van de werknemers, die door de werkgever aan derden wordt verstrekt de werknemer op de hoogte moet zijn gebracht. Wij denken dat dit later vorm gaat krijgen in de vorm van toevoegingen op bijv. een arbeidsovereenkomst.  De praktische uitvoerbaarheid hiervan is onbekend, want dit betekent dat bij iedere wijziging van arbodienst, verzuimverzekeraar etc. de werknemer op de hoogte gesteld moet worden van de data-verwerking. Lijkt ons ondoenlijk.  

243