Privacy en vastleggen deelnemer gegevens

Contact

Zoals wellicht bekend is het onderwerp “privacy” binnen ons werkgebied een veelbesproken issue. Met name de vraag welke informatie wel of niet mag worden vastgelegd (en door wie) is een onderwerp waar veel partijen mee worstelen. Vooralsnog gaat EBEX uit van het huidige model en de inrichting zoals bij u bekend is. Zodra er aanleiding is dit aan te passen, zullen wij u uiteraard informeren. Graag willen we u wel verzoeken werkgevers zelf mutaties in Verzuimsignaal te laten verwerken. Als er nieuwe werknemers op de polis moeten worden meeverzekerd gedurende het jaar, kunt u dat bij ons of bij Aevitae melden.

243