Privacy aanpassingen Aevitae

Contact
logo aevitae

Bij de dienstverlening rondom sociale zekerheid en inkomensverzekeringen is het noodzakelijk om persoongegevens te verwerken. Aan het gebruik van en uitwisselen van persoongegevens worden in het kader van de AVG andere eisen gesteld. EBEX en Aevitae zijn momenteel bezig om zowel voor werkgevers en tussenpersonen een online omgeving in te richten ten behoeve van deze gegevensuitwisseling. Hierover wordt u binnenkort nader geïnformeerd.

243