Premies en parameters 2020

Contact
uwv

Begin september heeft UWV in het ‘Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’ de premies en parameters voor de WGA en Ziektewet voor 2020 bekend gemaakt. Behalve de nieuwe premies worden er volgend jaar ook een aantal wijzigingen in de berekening van de premies doorgevoerd.

Zo is het rekenpercentage is verdwenen, vanaf volgend jaar wordt alleen het gemiddeld percentage gebruikt. Ook is de berekening van de sectorale premies aangepast.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de parameters en premies voor 2020.

Parameters

2020

Gemiddelde loonsom

33.700

Grens middelgrote/ kleine werkgever

337.000

Grens grote/ middelgrote werkgever

3.370.000

   

WGA

 

Gemiddelde percentage

0,76%

Maximumpremies (grote werkgever)

3,04%

Minimumpremies (grote werkgever)

0,19%

Gemiddelde werkgeversrisico

0,48%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,18

   

Ziektewet

 

Gemiddelde percentage

0,52%

Maximumpremies (grote werkgever)

2,08%

Minimumpremies (grote werkgever)

0,13%

Gemiddelde werkgeversrisico

0,32%

Correctiefactor werkgeversrisico

1,21

 

Berekening premie 2020

 

Kleine werkgever

Sectorale premie

Middelgrote werkgever

Wegingsfactor x individuele premie + (1 – wegingsfactor) x sectorale premie

Grote werkgever

Individuele premie:

Gemiddelde percentage + (correctiefactor x (ind. werkgeversrisico – gem. werkgeversrisico))

 


 

243