Premiebrieven WHK

Contact

De brieven WHK (Werkhervattingskas) zijn weer binnen waar de ZW en WGA premies van uw klanten in staan voor 2018. Vraag deze op bij uw klant en controleer of de uitgangspunten juist zijn. Bijvoorbeeld: Als een werkgever eigenrisicodrager is, moet de premie 0% zijn. En bij toe te rekenen ZW of WGA schade: controleer of dit klopt en de klant dit herkent. Mocht iets ogenschijnlijk niet kloppen kan er bezwaar binnen 6 weken na dagtekening worden gemaakt.

243