Overvoer volmacht verzekeringen

Contact

In juli 2020 informeerden wij u over de voorgenomen volmachtwijziging op verzekeringspolissen 12-jaars risico’s rondom verzuim, ZW en WGA van een aantal van uw cliënten. Vanuit efficiency overwegingen is het onze intentie de volmacht op deze polissen over te voeren naar ons zusterbedrijf Mandaat Assuradeuren. Deze administratieve omzetting zorgt aan uw kant voor wat extra werk, dat vinden wij vervelend. De voordelen zijn echter legio:

  • 5% provisie op de verzuimbegeleiding door EBEX (ook op de lopende posten)
  • Uw cliënten krijgen toegang tot de in interventies gespecialiseerde inkooporganisatie Exsist, waar zij profiteren van onze gunstige inkoopafspraken;
  • Waar mogelijk zetten we voor uw cliënten interventiebijdragen van verzekeraars in, die we direct verrekenen met Mandaat;
  • Keuze uit een breder aanbod verzuimbegeleidingspakketten;
  • Uitbreiding van onze dienstverlening met gespecialiseerde afdelingen Ziektewet en WGA;
  • Directe koppelingen met ANVA (maandelijkse automatische uitkering), ADN en Aplaza.

Wij plannen met u een afspraak om het bovenstaande inhoudelijk met u te bespreken. Uiteindelijk beslist u over uw portefeuille. Als u nu al een aansluiting of overvoer overweegt, neem dan contact op met Frans van Dillen.

243