Opzeggen arbodienst

Contact
stethoscope-1642830_1920.jpg

Met de komst van de MKB Verzuim ontzorgverzekering per 1 januari 2020 zullen er werkgevers zijn die niet alleen overstappen van verzuimverzekering, maar ook van arbodienst. Soms is de arbodienst gekoppeld aan die verzuimverzekering, maar de verzuimdienstverlening kan ook los worden ingekocht. Hierbij moet worden gelet op de contractstermijn en opzegtermijn. Vaak lopen verzekeringen, en arbodienstverlening, per 1 januari. Maar dit is niet altijd het geval en de contractstermijn loopt niet altijd gelijk. Opzegtermijnen kunnen variëren van één tot drie maanden. En er zijn geen overkoepelende afspraken gemaakt tussen arbodiensten over het soepel opstellen tegenover deze opzegtermijn.

Indien er wordt gekozen voor een andere arbodienst, of verzekering waarin de arbodienstverlening is opgenomen, let er dan op dat de arbodienst waarmee het contract is beëindigd ook vaak de verzuimbegeleiding stopt. Op deze dienstverlening vindt geen uitloop plaats. De nieuwe arbodienst zal de dossiers moeten overnemen en de medische gegevens moeten opvragen.

De nieuwe arbodienst zal de dossiers van de lopende verzuimtrajecten meestal overnemen. Dit worden dan inloopdossiers waarvoor aanvullende afspraken over gemaakt moeten worden met betrekking tot de financiering van de begeleiding, de inzet van re-integratietrajecten en de overdracht van medische gegevens. Let ook op de poortwachtergarantie die door sommige arbodiensten wordt aangeboden. Geldt deze garantie ook voor inloopdossiers?

 

243