Onderzoek WGA in- en uitstroom Achmea

Contact
Achmea-logo-300x176

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van Achmea onderzoek verricht naar de in- en uitstroom van WGA gerechtigden.

De conclusie van het onderzoek luidt “Achmea vergroot de kans op uitstroom vanuit de WGA, zowel naar herstel als naar de IVA, ten opzichte van publiek verzekerden. Achmea vergroot ook de kans op deelherstel van WGA’ers ten opzichte van publiek verzekerden. De verschillen met overige eigenrisicodragers zijn niet significant. Er is geen significant verschil wat betreft instroom in de WGA tussen Achmea, publiek verzekerden en andere eigenrisicodragers.”

Dit resultaat wordt toegeschreven aan herbeoordelingen en 'goed casemanagement binnen de casuïstiek'. Daarnaast krijgt een verzekeraar veelal voorrang bij UWV als het gaat om herbeoordelingen ten opzichte van publiek verzekerden. Voor het volledige onderzoek, klik hier.

243