Nog lang geen akkoord over ziektewet nieuwe stijl

Contact

Politiek, ondernemers en vakbonden zijn het voorlopig nog niet eens over hoe de Ziektewet nieuwe stijl eruit moet gaan zien. Minister Asscher van Sociale Zaken zei vanavond in het Kamerdebat over de begroting van zijn ministerie dat hij de SER, de Sociaal Economische Raad, om advies gaat vragen.

Werkgevers moeten volgens de huidige Ziektewet twee jaar lang loon doorbetalen aan zieke werknemers. Dat is voor het midden- en kleinbedrijf een zware financiële last, die werkgevers ervan weerhoudt mensen in vaste dienst te nemen.

Basisverzekering

Eerder deze week stelde het CDA voor dat ondernemers nog maar acht weken hoeven te betalen voor een zieke werknemer. Daarna krijgt deze bijna twee jaar lang een uitkering die wordt betaald uit een basisverzekering. 

Het CDA wil dat deze basisverzekering ook beschikbaar is voor zzp'ers en freelancers. Die klagen nu over hoge verzekeringspremies, of denken er niet aan zich te verzekeren. Regeringspartijen VVD en PvdA zien wel wat in het CDA-plan, maar hebben ook weer hun eigen wensen. Dat geldt ook voor de andere partijen in de Tweede Kamer.

Stichting ZZP Nederland zegt dat 50 procent van de zzp'ers best iets ziet in zo'n basisverzekering. "Maar men moet wel beseffen dat zelfstandige ondernemers een hekel hebben aan opgelegde verplichtingen", zegt voorzitter Post. Ook andere ondernemersorganisaties schrikken terug voor de verplichting.

 

Volgende verkiezingen

De wet die loondoorbetaling bij ziekte regelt dateert uit de jaren negentig. Doel was het ziekteverzuim terug te dringen door het werkgevers in de portemonnee te laten voelen. Inmiddels wordt het voor kleine bedrijven als een te grote last ervaren en is de arbeidsmarkt als geheel veranderd.

De Tweede Kamer discussieert al bijna sinds het bestaan van de wet over wijzigingen. Maar de politieke partijen zijn vaak te verdeeld om tot een akkoord te komen, nog voordat de volgende verkiezingen er weer aankomen. Ook nu is weer de vraag of de Tweede Kamer een belangrijke wijziging gaat doorvoeren.

Minister Asscher heeft de SER gevraagd nog voor de zomer 2016 met een advies komen. De verkiezingen staan gepland op 15 maart 2017.

Bron: NOS

243