Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

Contact
uwv

Per 1 mei is een nieuwe Werkwijzer Poortwachter beschikbaar. De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

De Werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de ouder ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’.

De werkwijzer kunt u hier lezen.

243