Naverrekening over 2016

Contact

In de overgang van Nedasco naar Aevitae is afgesproken dat Nedasco de naverrekening nog voor haar rekening neemt.

Rond deze tijd gaat Nedasco hiermee beginnen. Niet de tussenpersoon, maar de werkgever zal een uitvraag krijgen vanuit het Nedasco systeem. Om verwarring te voorkomen willen we u alvast mededelen dat de naverrekening dus uit een ander systeem wordt uitgevoerd (MKBplusdiensten). De volgende gegevens zullen worden gevraagd aan uw relatie:

  • Het aantal medewerkers in het betreffende jaar op 01/01 en 31/12 (Nedasco neemt een gemiddelde van de situatie op 01/01 en 31/12)
  • De werkelijke bruto loonsom (vaste loon componenten)
  • Eventuele bijzonderheden (uitsluiten bijvoorbeeld DGA’s / No-riskers / of lonen boven de maxima (ziekteverzuim Nedasco EUR. 125.000 / Bovemij EUR. 100.000 excl. werkgeverslasten => boven SV-loon 2016 EUR. 52.765)

Overige gegevens worden zoveel als mogelijk uitgewisseld tussen Nedasco en Aevitae.

243