MKB Verzuim ontzorgverzekering

Contact
calculator-385506_1920.jpg

Vanaf 2020 kunnen werkgevers voor de kosten van loondoorbetaling niet alleen de reguliere verzuimverzekering afsluiten, maar ook een luxere variant: de MKB Verzuim ontzorgverzekering. De MKB Verzuim ontzorgverzekering is een totaalpakket om de werkgever compleet te ontzorgen op het gebied van de risico’s en de verplichtingen rond de loondoorbetaling van zieke werknemers. Alle zaken rondom re-integratie, verzuimbegeleiding en casemanagement worden door de verzekeraar uit handen genomen.

Casemanager

Bij de MKB Verzuim ontzorgverzekering is ook een grotere rol weggelegd voor de casemanager. Bij dreigend langdurig verzuim zal de verzekeraar een casemanager inschakelen om het re-integratietraject te begeleiden. Het is nog onduidelijk of de casemanager van de verschillende aanbieders ook een rol gaat krijgen bij het kortdurend verzuim (vanaf de eerste ziektedag). En namens wie zal de casemanager optreden, de verzekeraar, de arbodienst of de werkgever?

Het takenpakket van de casemanager zal ook worden uitgebreid. Het zal dan niet alleen meer gaan om het verzuimproces, maar de casemanager zal ook arbeidsrechtelijke vragen moeten kunnen beantwoorden en de werknemer informeren over de financiële consequenties en risico’s van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hiervoor zal de casemanager dus niet alleen kennis moeten hebben van de verzekeringen die de werkgever heeft afgesloten en wat dit inhoudt, maar ook van een eventuele cao en pensioenregeling.

Tegemoetkoming

Vanaf 2020 krijgen werkgevers een tegemoetkoming van 1200 euro voor de kosten van loondoorbetaling voor zieke werknemers, waar vooral kleine werkgevers van profiteren. De tegemoetkoming kunnen zij gebruiken voor een nieuwe MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

 

243