Minister Dekker vertrouwt op goed werknemerschap bij verzuimbegeleiding

Contact
startup-594090_1920

Aanvullende wetgeving waar het gaat om het vragen naar en het verwerken van gegevens door de werkgever bij een ziekmelding is vooralsnog niet opportuun, is de mening van Minister Dekker. Dat is te lezen in een eerste inventarisatie van ervaringen met de vorig jaar mei van kracht geworden AVG. De werkgever heeft een re-integratieplicht. Echter, hoeft hij niet te vragen naar arbeidsmogelijkheden?

Dekker: "Door werkgevers is in het kader van de inwerkingtreding van de AVG aandacht gevraagd voor de ervaren knelpunten met betrekking tot de verwerking van gezondheidsgegevens in geval van ziekte. Het gaat daarbij met name over de re-integratie van zieke werknemers tot zes weken vanaf het moment van ziekmelding en het bijhouden van lichamelijke beperkingen van werknemers door werkgevers zonder tussenkomst van de bedrijfsarts.  

"Werkgever en werknemer gaan samen het gesprek aan over de invulling van de terugkeer naar werk, waarbij de werknemer zelf kan aangeven welke taken, functies of werkzaamheden hij weer denkt te kunnen verrichten. Een bedrijfsarts kan de werknemer en werkgever hierbij adviseren. De werknemer is zelf mede verantwoordelijk voor zijn herstel en de terugkeer naar werk, dat brengt het beginsel van ‘goed werknemerschap’ (artikel 611 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) ook mee. Gelet op deze overwegingen is het treffen van aanvullende wetgeving voorshands niet opportuun."

Bron: VVP online

243