Komst Tulpenfonds: nieuwe zekerheid bij arbeidsongeschiktheid voor ondernemers?

Contact
tulip-690320_1920.jpg

De komst van het Tulpenfonds biedt ondernemers de kans om een basisvoorziening te ontvangen bij arbeidsongeschiktheid van ondernemers. Echter raden wij aan goed naar de persoonlijke situatie te kijken en de premie tegen een mogelijke uitkering af te wegen. Afhankelijk van jouw risicoprofiel betaal je € 50,-, € 100,-, € 150,- of € 200,- per maand. Zo betaalt een mannelijke management consultant van 42 jaar bijvoorbeeld € 100,- per maand. De dekking en dienstverlening van het fonds zijn sterk gericht op re-integratie: binnen 48 uur na een ziekmelding wordt er contact gelegd met een verzuimconsulent en wordt regelmatig besproken wat de mogelijkheden zijn voor herstel. Na 6 weken eigenrisicotermijn stelt een keuringsarts een probleemanalyse op en onderzoekt een arbeidsdeskundige welke werkzaamheden wel en niet gedaan kunnen worden. Er wordt een inkomensaanvulling tot het minimumloon uitgekeerd als er sprake is van arbeidsongeschiktheid en men minder dan het minimumloon kunt verdienen. De eerste betaling vindt plaats na 10 weken en duurt maximaal 7 jaar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van re-integratiekosten moet je tenminste één keer in de 3 jaar deelnemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck.

243