Koersen op behoud van werkgelegenheid

Contact

De Troonrede en Miljoenennota stonden in het teken van de Coronacrisis en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse samenleving. Onze economie en de

overheidsfinanciën zijn gelukkig veerkrachtig. Toch moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag. Hoe zwaar die economische terugslag zal zijn hangt af van de duur en de mate waarin het coronavirus de wereld in zijn greep blijft houden.

Onze regering maakt de keuze niet te bezuinigen, maar te investeren. Met extra

overheidsuitgaven konden we op deze manier de eerste gevolgen van de coronacrisis voor de bedrijven en de werkgelegenheid opvangen. Voor de korte termijn is twee keer een pakket steunmaatregelen ingezet waarmee lonen zijn doorbetaald en faillissementen en grootschalige ontslagrondes zoveel mogelijk konden worden voorkomen.

Het derde pakket, dat beschikbaar is vanaf 1 oktober 2020, heeft een looptijd van negen maanden. Behoud van zoveel mogelijk banen blijft het doel. Maar na de fase van noodsteun is het nu ook belangrijk dat mensen door scholing en training de overstap kunnen maken naar sectoren waar een tekort aan personeel is, en dat bedrijven zich aan kunnen passen aan de nieuwe realiteit.

De branchevereniging van arbodiensten, outplacement- en loopbaanbedrijven, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties OVAL heeft hierover een interessante en uitgebreide verhandeling geschreven. Hierin zijn alle zaken overzichtelijk opgetekend die betrekking hebben op onze arbeidsmarkt en de sturing die onze overheid hieraan geeft. Deze kunt u hier lezen of downloaden.

243