Kent u PAWW al?

Contact
spaww

De PAWW is de private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. Deze wettelijke uitkering is onlangs versoberd (van maximaal 38 maanden naar 24 maanden), maar het is dus mogelijk om deze versobering ‘bij te verzekeren’. Hiervoor is een Stichting in het leven geroepen die deze private aanvulling regelt.  De duur van deze aanvulling is maximaal 14 maanden. De uitkering is, uiteraard, aan voorwaarden verbonden.

Deze voorwaarden zijn door de Stichting bepaald en liggen in een speciaal PAWW reglement vast. Aansluiten bij deze private aanvulling kan via cao’s die algemeen verbindend verklaard worden. Dat dit veelvuldig gebeurt blijkt uit het nieuws dat onlangs verscheen:  Deelname PAWW in volle gang: 1 miljoen+ deelnemers in 2018.

Op 10 april is de cao voor de sector Banken en Verzekeraars algemeen verbindend verklaard. Deze cao gaat in op 1 juni. Voor de sector Publieke Dienstverlening (inclusief cao Kinderopvang) verwachten we de avv (algemeen verbindend verklaring) over enkele weken. Ook voor de sectoren Bouw (Bouw en infra), Industrie en Techniek, en Dienstverlening zijn aanvragen voor avv onderhanden bij SZW. Voor de cao-overleggen die zich hebben aangemeld rond 15 maart, ligt de verwachte ingangsdatum rond 1 september.

De relevantie voor u en voor ons is dat er met deze regeling een nieuwe uitvoerder wordt toegevoegd in de toch al ingewikkelde keten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Na twee jaar ziekte volgt de WIA, en binnen de WIA mogelijk de WGA. Als de wettelijke loongerelateerde WGA-uitkering is afgelopen, KAN er recht bestaan op een aanvullende WGA-loongerelateerde uitkering. De  werknemer zal zich dan wel tijdig gemeld moeten hebben. Het lijkt ons goed om in de gaten te houden of uw organisatie zich moet verbinden aan PAWW. Daarnaast is het dan ook goed om de werknemers (bij langdurige ziekte) op het bestaan van deze aanvulling te wijzen.  De werknemer moet zichzelf uiterlijk één maand voor het verstrijken van de WGA loongerelateerde uitkering bij PAWW hebben gemeld. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.spaww.nl

243