Kan een werkgever vaccinatie tegen corona verplichten?

Contact

Een werkgever mag een werknemer niet verplichten zich te laten vaccineren. Dit is in strijd met het (mensen-)recht op lichamelijke integriteit. Lichamelijke integriteit betekent dat iedereen zelf beslist wat er wel of niet met het eigen lichaam gebeurt, wie het aanraakt of welke handelingen worden uitgevoerd.

Medische gegevens

Een werkgever mag ook niet bij een werknemer informeren of hij ingeënt is. Dit is in strijd met het recht op privacy. Een inenting is een medisch gegeven. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn medische gegevens aangemerkt als 'bijzondere persoonsgegevens'. Dat betekent dat er een wettelijke grondslag moet zijn om die gegevens te mogen verwerken. Voor werkgevers is deze  grondslag er niet. Een bedrijfsarts mag wel vragen naar een vaccinatie, maar mag het antwoord van de werknemer niet delen met de werkgever.

Recht op loon bij ziekte

Als een werknemer opzettelijk arbeidsongeschiktheid raakt, dan hoeft de werkgever geen loon bij ziekte uit te betalen. Het weigeren van een coronavaccinatie staat echter niet gelijk aan opzettelijk besmet worden. Als een werknemer dus weigert zich te laten vaccineren en hij raakt arbeidsongeschikt door een coronabesmetting, dan moet de werkgever gewoon loon bij ziekte uitbetalen.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u ons bereiken op 055-521 67 93.

243