Jaarplanning SZW

Contact

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verzocht een jaarplanning op te stellen voor 2018.

In de concept jaarplanning treft u brieven, wetsvoorstellen en andere stukken aan die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht om in 2018 naar de Tweede Kamer te verzenden. Het gaat hier om een eerste inschatting: zaken kunnen door ontwikkelingen nog wijzigen. Het kan zijn dat de daadwerkelijke verzending van de stukken op een ander moment geschiedt. In de jaarplanning staat het onderwerp "Loondoorbetaling bij ziekte" en "WIA maatregelen" gepland in Q3 van dit jaar.

243