Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Contact
szw

Alle werkgevers krijgen een financiële tegemoetkoming voor loondoorbetalingskosten bij ziekte. Dit staat in het Wetsvoorstel maatregelen bij ziekte en WIA dat Sociale Zaken ter consultatie heeft voorgelegd. Daarnaast wordt de beoordeling van de bedrijfsarts leidend over de belastbaarheid van de werknemer bij de toets op re-integratie (RIV-toets). Nu is het nog de verzekeringsarts die daar leidend in is. Bovendien wordt in de eerste vijf jaar het arbeidsongeschiktheidspercentage van een WIA-gerechtigde niet aangepast, omdat een herbeoordeling niet meer plaats mag vinden in die periode. Hierdoor zal de drempel naar werk voor een WIA-gerechtigde lager worden.

Via deze link kan een reactie op het wetsvoorstel worden gegeven. 

243