Inspectie SZW zet in jaarplan onder meer in op de RI&E

Contact
inspectie.png

Eind vorig jaar heeft de Inspectie SZW het jaarplan voor 2020 bekend gemaakt, hierin staan op hoofdlijnen de activiteiten die de inspectie dit jaar wil uitvoeren.

Een van die activiteiten is het inzetten op veilig en gezond werk. Uit twee recente rapporten over arbeidsomstandigheden blijkt onder meer dat het aandeel bedrijven met een RI&E wel is toegenomen, maar nog steeds relatief laag blijft. In 2018 voldoet nog steeds iets minder dan de helft van de bedrijven aan de verplichting. Bovendien geldt dat niet alle RI&E’s volledig zijn. Van alle Nederlandse bedrijven heeft ongeveer een derde een RI&E waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd.

Een groot knelpunt waarom weinig bedrijven een RI&E hebben, lijkt de informatievoorziening en de beschikbare RI&E-instrumenten te zijn. Deze zijn vaak niet laagdrempelig, niet altijd gebruiksvriendelijk en soms van onvoldoende kwaliteit.

Het aantal bedrijven met een RI&E moet worden verhoogd, evenals de kwaliteit ervan. Daarom intensiveert de Inspectie in 2020 haar inzet op de naleving van de (arbo)kernbepalingen door middel van voorlichting en handhaving.

In een klein aantal subsectoren met hoge risico’s en een relatief lage naleving zal daarnaast - vanuit het programma Meldingen, verzoeken en preventie van onveilig en ongezond werk - een interventiemix van voorlichting en handhaving worden ingezet om ervoor te zorgen dat meer bedrijven een RI&E, plan van aanpak en basiscontract hebben.

Staatssecretaris Van Ark wil bij de voorlichting van vooral kleinere werkgevers kanalen gebruiken die de ondernemer nu al gebruikt bij de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals de financieel adviseur of boekhouder.

Het complete jaarplan van de Inspectie SZW staat hier.

Wilt u ondersteuning bij een RI&E voor u of uw klanten? EBEX heeft een samenwerking met VBA adviseurs. Neem gerust contact met ons op.  

243