In tegenstelling tot eerdere berichtgeving: Loondoorbetalingsplicht AOW-er bij ziekte blijft toch 13 weken

Contact

De overgangsmaatregel bij de Wet Werken tijdens AOW  komt niet per 1 april 2021 te vervallen. Deze overgangsmaatregel blijft minimaal tot het einde van dit jaar van kracht.Dat betekent dat na 1-4-2021 de periode van loondoorbetaling bij ziekte dertien weken blijft en niet teruggaat naar zes weken. De reden hiervan is dat het UWV niet lukt om de veranderingen per 1-4-2021 door te voeren. Dat schrijft demissionair minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer.

Eerder werd de Kamer geïnformeerd over het voornemen om de overgangsmaatregel bij de Wet Werken tijdens AOW per 1 april 2021 te laten vervallen. Naast de periode van loondoorbetaling bij ziekte zou de kortere termijn van zes weken ook gelden voor:

  • het recht op ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid;
  • het opzegverbod bij ziekte;
  • de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte.

Een eventuele aanpassing naar de voorgenomen 6 weken zal, door de voorbereidingstijd bij UWV, niet eerder plaatsvinden dan per 1 januari 2022.

243