Implementatie Arbowet: onderzoek

Contact
images

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een onderzoek uitgevoerd door Ruigrok NetPanel om inzicht te krijgen in de kennis, houding en het gedrag ten opzichte van de gewijzigde Arbowet onder Arbo beïnvloeders bij bedrijven. Onder Arbo beïnvloeders wordt verstaan degene die invloed heeft op het arbobeleid binnen de organisatie, zoals eigenaren, bedrijfsleiders en medewerkers HR of P&O.

Uit dit onderzoek is gebleken dat het merendeel van de Arbo beïnvloeders weet dat de Arbowet is gewijzigd, maar dat men inhoudelijk nog niet goed bekend is met de wijzigingen en dat nog niet alle wijzigingen zijn doorgevoerd in de organisatie. Gemiddeld is men bekend met minder dan twee wijzigingen van de in totaal acht wijzigingen van de Arbowet. Een derde van de ondervraagden was van geen enkele wijziging in de Arbowet op de hoogte. Arbo beïnvloeders vinden gezond en veilig werken belangrijk, maar er is nog meer informatie en aandacht nodig om de wijzigingen te kunnen doorvoeren. De grootste drempels voor het niet invoeren van de wijzigingen voor 1 juli 2018 zijn te weinig prioriteit, tijd, kennis en capaciteit in de organisatie.

Lees hier het complete rapport.

243